محصولات

دراژه

|

دراژه سنگی شیری رنگی

دراژه ​سنگی شیری

طرح: رنگی

طعم: کاکائویی

رنگبندی: رنگارنگ

ترکیبات:  شکر، روغن جاشین کره‌کاکائو، پودر شیر‌خشک کامل، پودر آب‌پنیر، لسیتین،

وانیل 

ترکیبات روکش :

رنگهای مجاز خوراکی ، کارنوباواکس